Issue 8, 1979


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Петър Велчев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Каназирска
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Гарева
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Рикардо Пикио
info@litmis.eu
Институт за литература
Евгения Макаренко
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Ферманджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Арнаудова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛМ – Мирът-надежда на планетата

70 години от рождението на Никола Вапцаров
Розалия Ликова. Вапцаров - черти от поетиката му
Петър Велчев. Поетичният свят на Вапцаров
Радосвет Коларов. Разговорност и риторика в поезията на Вапцаров

Профили
Константин Еленков. Критик по призвание и дарба
Михаил Неделчев. Социалното битие на критическите идеи

Мария Гарева. Разказите на Йордан Йовков в литературната критика до края на тридесетте години
Маргарита Каназирска. Естетическите идеи на Леонид Леонов и драматургията на Георги Джагаров

Научни съобщения. Документи
Рикардо Пикио. Епическата поема „Покръстена България” от Франческо Брачолини
Дочо Леков. Страници от архива на Васил Д. Стоянов в Прага
Никола Ферманджиев. Към биографията на Ефрем Каранов

По страниците на литературни списания от СССР и Франция

Преглед
Георги Цанков. „Никола Вапцаров. Летопис за живота и творчеството му” от Бойка Вапцарова
Панко Анчев. „Малки неща” от Иван Пауновски
Евгения Макаренко. „Димитър Димов. Литературно-критичени нарис” от В. А. Захаржевская

Хроника
Искра Арнаудова. Плодотворен симпозиум по българистика