Issue 6, 1979


Литературна мисъл
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Парашкевов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Гранитски
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Кочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Марина Чемоданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Серафимов
info@litmis.eu
Институт за литература
Нели Нешкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Олга Дейкова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

70 години от рождението на Димитър Димов
Любен Георгиев. Отново за романа „Тютюн”

Профили
Иван Гранитски. Веселин Ханчев. Щрихи от поетиката му

1979 - Международна година на детето
Иван Серафимов. Проблемът за доброто и злото в детството
Петър Парашкевов. В преддверието на детската литература в Европа и у нас

Видка Николова. Из „Биографията на спомена” на Асен Разцветников
Нели Нешкова. Поезията на Десанка Максимович в България
Олга Дейкова. Някои особености на метриката в сбирките „Гусла”, „Поля и гори”, „Епопея на забравените”
Николай Кочев. Литературно и художествено възприемане на Троянския митичен цикъл във Византия и на Балканите през XII в.

Научни съобщения. Документи
Марина Чемоданова. Педагогическата дейност на Васил Друмев

По страниците на литературни списания от ГДР и ФРГ

Преглед
Енчо Мутафов. „Френски моралисти” от Исак Паси
Николай Дончев. „Le financier dans la comédie française sous L’ancien régime” от д-р Стоян Цонев, Paris. 1977