Issue 4, 1979


Литературна мисъл
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Руж
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Звезданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Пенчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Любенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Бъчваров
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛМ – Социалистическият начин на живот и литературата
Георги Пенчев. От позициите на комунистическата правда

100 години от смъртта на Любен Каравелов
Михаил Бъчваров. Любен Каравелов - философско-социалистически възгледи

Любен Георгиев. Диалози със съветски литературоведи

Анкети
Стефан Коларов. Мъжествена вяра и нравствен патос (Христо Радевски)

Сабина Беляева. В търсене на нравствена хармония
Тодор Ив Живков. Етнически аспекти на фолклора
Иван Радев. Неофит Бозвели и началото на възрожденската ни проза
Емил Георгиев. Хердер и Възраждането на по-малките славянски народи
Исак Паси. Естетиката на Шелинг

Научни съобщения
Любен Любенов. Римите в шедьоврите на Иван Вазов

По страниците на литературни списания от СССР и САЩ

Иван Руж. „Христо Смирненски в нашата критика” от Васил Колевски
Иван Попиванов. „Литературни и мемоарни етюди” от Николай Дончев
Николай Звезданов. „Лев Толстой и българската литература” от Ангел Анчев
Веселин Вапорджиев. „Realismus in der Renaissance”, сборник