Issue 3, 1979


Литературна мисъл
Атанас Бучков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Симеон Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Климент Цачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Драган Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Луко Захариев
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Андонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Янчев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

10 години от речта на Тодор Живков пред XVI отчетно-изборна конференция на столичната организация ДКМС
Ефрем Каранфилов. Задачите на литературната критика
Здравко Петров. Отговорността на критиката

Дочо Леков. Райко Жинзифов в развитието на българската литература през Възраждането

1979 - Международна година на детето
Симеон Янев. Зараждане и основи на българската детско-юношеска проза
Луко Захариев. Неразкритият Александър Балабанов

Страхил Попов. Психо-драмата на лирическия характер в поезията на Асен Разцветников
Нина Андонова. 1918 - 1919 година в творческото развитие на Николай Райнов
Драган Ничев. Поетиката на Чудомир
Илия Конев. „История славянобългарска” и европейското Просвещение

Научни съобщения. Спомени
Климент Цачев. Наливане на основите

По страниците на литературни списания от Дания, Австрия, Холандия

Преглед
Боньо Ангелов. Хилендарската ръкописна сбирка
Тодор Янчев. „Героите на Георги Караславов” от Александър Спиридонов
Атанас Бучков. „Социалистический реализм сегодня” сборник