Issue 1, 1979


Литературна мисъл
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Томова
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Пършев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Венцеслав Константинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Стефанова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пантелей Зарев. Литературата като художествено претворяване
Георги Димов. Националните традиции и формирането на марксическата ни литературна критика
Тончо Жечев. Книгата на Н. Й. Конрад „Запад и Изток” и някои методологически въпроси на българската литературна история
Милена Цанева. Опитът на Вазов да продължи „Под игото”
Любомир Тенев. Драматургическата поетика на „В полите на Витоша”

Профили
Божидар Кунчев. Александър Геров

Анализи
Никола Георгиев. „Андрешко” от Елин Пелин

Анкети
Йорданка Стефанова. Вичо Иванов: „У всички намирам по нещо...”

Проблеми на художествения превод
Константинов, Венцеслав. Майсторството на превода в светлината на критиката

Научни съобщения. Документи
Николай Пършев. „Български книжици” и въпросите на българската литература

По страниците на литературни списания от Франция и Италия

Преглед
Сабина Беляева. „Чертите на гения”, „Яворов. Творчески път. Поетика” и „Обречени на безсмъртие” от Пенчо Данчев
Елена Томова. „При изворите на българската култура” от Петър Динеков

Хроника
Литературоведски и критически книги, издадени през 1977 - 1978 г.