Issue 8, 1978


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Филипов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Стефанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Златева
info@litmis.eu
Институт за литература
Весела Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Кунчо Паунов
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Радославова-Попова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

90 години от рождението на Дора Габе
Стефан Коларов. „Да прегоря, да не оставя нищо след смъртта ...”

Нина Пантелеева. Жанрова специфика на съвременната поема
Клео Протохристова. Временно-пространствените характеристики на Ботевата поезия
Елка Константинова. П. К. Яворов и Николай Лилиев
Желю Авджиев. Из историята на борбата за единен и антифашистки литературен фронт
Людмила Стефанова. Барокови елементи в трагедията „Макбет”
Богдан Богданов. Една скица върху историята на художествената проза - елинистическа проза

Анкети
Весела Янева. „Аз не съм писател-измислител” (Разговор с Добри Жотев)

Научни съобщения. Документи
Лилия Радославова-Попова. „Описание на търновските тъмници”
Кунчо Паунов. Непубликувани писма на д-р К. Кръстев до Стефан Гидиков

По страниците на литературни списания от СССР и Англия

Преглед
Георги Цанков. Първият обемен справочник за единадесетвековното развитие на българската литература („Речник на българската литература”, т. I и II)
Димитър Великов. „Георги Караславов. Изследвания, посветени на 70-годишнината му”, сборник
Владимир Филипов. „Шекспир. Първи стъпки” от Марко Минков (на англ.)
Мариана Тодорова. „Критика и литературен живот” от Кръстьо Куюмджиев
Стоян Илиев. „Исскуство и мировые религии” от Е. Г. Яковлев
Елена Златева. Werner Bahner; Formen, Ideen, Prozesse in den Literaturen der romanishen Vӧlker, Band I : Von Dante bis Cervantes