Issue 7, 1978


Литературна мисъл
Стоянка Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Танев
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Спиридонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Невена Матеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Филчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Донка Петканова-Тотева
info@litmis.eu
Институт за литература
Вениамин Каверин
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомира Парпулова
info@litmis.eu
Институт за литература
Марин Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Емил Георгиев. Освобождението на България от османско владичество и развитието на реализма в българската литература

Профили
Александър Спиридонов. Евтим Евтимов

Енчо Мутафов. Метафората: литературност и нелитературност на изкуството
Иван Радев. Черти от натюрела на литературния историк
Константин Еленков. Двете музи на критиката
Маргарита Брадистилова-Добрева. Началото на театрален живот
Исак Паси. Естетиката на Лесинг
Марин Жечев. Борбата против окупаторите и гражданската война - преломен етап в гръцката поезия

Въпроси на художествения превод
Жана Николова-Гълабова. Български преводи от немски език: лирика, проза, драма

Научни съобщения. Документи
Невена Матеева. В борба със страданията на изгнанието
Димитър Танев. Диалозите на Петко Ю. Тодоров
Вениамин Каверин. (СССР) Юрий Тинятов
Донка Петканова. Българската литература днес в ГДР

По страниците на литературни списания от Унгария и Франция

Преглед
Любомира Парпулова. „Народ и песен” от Тодор Ив. Живков
Стоянка Бояджиева. „Българска народна песен” от Никола Георгиев
Петър Филчев. „Смях и присъда” от Снежина Панова