Issue 4, 1978


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Алда Джамбелука-Коссова
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Борев
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги М. Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Невяна Дончева-Панайотова
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Николов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

ЛМ – Доверие и отговорност

Константин Еленков. Родов знак на българската критика (100 г. от смъртта на Нешо Бончев)
Любомир Тенев. Театралната критика
Юрий Борев (Москва). Природата на стила
Николай Николов. По въпроса за природата на художествения метод

Профили
Георги Цанков. Човекът и неговият космос

Невяна Дончева-Панайотова. „Похвално слово за Киприан” от Григорий Цамблак
Алда Коссова (Торино). Руската преработка на „За буквите” от Черноризец Храбър

Научни съобщения. Документи
Георги М. Григоров. Българските писатели през втория период на Отечествената война
Славчо Иванов. Дневникът на Страшимир Кринчев

По страниците на литературни списания от ГДР

Преглед
Ваня Бояджиева. „Историческата драма и съвременността” от Петър Филчев
Веселин Вапорджиев. „Литературна естетика” от Томас Ман, т. I и II

Хроника
* * * Научна дейност на Института за литература през 1977 г.
* * * Ново литературоведческо периодично издание