Issue 3, 1978


Литературна мисъл
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Пачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлана Семьонова-Гачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Желязко Желязков
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Маньо Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Желязко Желязков. Хуманизмът на демократическата поезия в края на 30-те и началото на 40-те години
Светла Димитрова. Йордан Йовков и Иво Андрич
Бистра Ганчева. За патриотичната тенденция в българския пътепис
Любомир Стаматов. Ранният д-р К. Кръстев

Анкети
Христо Йорданов. Когато обективната истина прерасне в чудесна субективност
С. Г. Семьонова-Гачева. Творчеството на живота (Философско-естетическите идеи на Н. Ф. Фьодоров)
Екатерина Иванова. Димитър Димов - години на учение (Начално образование, прогимназия, гимназия)

Научни съобщения
Маньо Стоянов. Последният дамаскинар - даскал Тодор Пирдопски

По страниците на литературни списания от Франция

Преглед
Божидар Кунчев. „Историческият роман в българската литература” от Г. Цанев
Христина Балабанова. „Георги Цанев” от Любен Георгиев, „Илия Волен” от Любен Бумбалов, „Михаил Георгиев” от Михаил Василев
Илия Пачев. „Социалистический реализм в теоретическом освещении” от А. Н. Иезуитов
Панко Анчев. „Критика как литература” от Б. Бурсов

Хроника
* * * Юбилейна научна сесия