Issue 8, 1977


Литературна мисъл
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Спиридонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кирков
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Станчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

ЛМ – Международна среща на писателите

Профили
Александър Спиридонов. Георги Джагаров

Светлозар Игов. Културно-историческото значение на „Българският Великден...”

Методологически проблеми на литературната история
Кръстьо Куюмджиев. Историята като жива памет
Красимир Станчев. За някои основни принципи на средновековната естетика

Чавдар Добрев. Ранният Атанас Далчев: преодоляване на символичната поетика
Димитър Кирков. Съвременни насоки на жанровото изучаване
Ангел Анчев. Българското толстоеведение - постижения и задачи

Научни съобщения. Документи
Славчо Иванов. Страници от дневника на Страшимир Кринчев

По страниците на литературни списания от Унгария, ГФР

Преглед
Георги Гетов. „Теория, критика, литературна история” от Георги Марков
Страхил Попов. „История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа” от И. Г. Неупокоева

Хроника
* * * Юбилейна научна сесия