Issue 1, 1977


Литературна мисъл
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тереса Домбек
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лазар Копринаров
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Кръстьо Куюмджиев. Феноменът Радичков

Атанас Свиленов. Константин Константинов
Михаил Василев. Поетите на четиридесетте години и съвременната поезия

100 години от рождението на Димитър Полянов
Христо Бояджиев. Предвестникът на идващата пролет

Методологически проблеми на литературната история
Тереса Домбек-Виргова. Литературно-историческият синтез

Лазар Копринаров. Бележки за феноменологическата естетика на Роман Ингарден
Енчо Мутафов. Принципи на художественото развитие и динамиката на литературните жанрове
Розалия Ликова. Основни художествени насоки в българската поезия през 20-те години на ХХ в.
Христина Балабанова. Кратките форми на лирическата проза и отношението поезия – проза в българската литература от 20-те години на ХХ в.

Въпроси на художествения превод
Тончо Жечев. Преводна литература и национална култура

Научни съобщения
Вихрен Чернокожев. Пенчо Славейков в непубликувани писма на Мара Белчева

По страниците на литературни списания от СССР, Англия
***
Преглед
Георги Тахов. „Тодор Икономов” от Тончо Жечев
Христо Стефанов. “Поети отблизо” от Божидар Божилов
Георги Гетов. „Теория стиха” от Виктор Жирмунский

Хроника
* * * Из дейността на института за литература през 1976 година