Issue 3, 1976


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефана Таринска
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цветана Антова
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Нончева
info@litmis.eu
Институт за литература
Анчо Калоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Манфред Науман
info@litmis.eu
Институт за литература
Марин Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

100 години от гибелта на Христо Ботев
Цветана Антова, Елена Нончева. Неизвестни писма на Христо Ботев и Любен Каравелов
Петър Динеков. Христо Ботев в развитието на българската литература
* * * Български писатели за Христо Ботев: Христо Радевски, Дора Габе, Младен Исаев, Николай Хайтов, Владимир Голев
Илия Тодоров. В творческата лаборатория на Христо Ботев
Стефана Таринска. Ботев и първият социалистически кръжок в Букурещ
Николай Дончев. Ботев във Франция и Италия
Анчо Калоянов. Една новозаписана народна песен за Христо Ботев
Цвета Унджиева. За един мотив и един образ във възрожденската поезия

Георги Цанев. Историческото повествование през Възраждането
Стефан Коларов. Между лъжовния свят и приказното
Константин Еленков. Самонаблюдение и творчество
Манфред Науман (ГДР). Исторически аспекти на промяната на функцията на литературата в наше време

Научни съобщения. Документи
Христо Дудевски. Отгласи за Априлското въстание в Русия
Марин Жечев. „Вълненията в България” (Гръцкият печат за Априлското въстание)
Думитру Завера (Букурещ). Априлското въстание, отразено в румънския печат и в румънската литература

Литературни списания от Англия, Франция, ГФР

Преглед
Кирил Топалов. Христо Ботев. Живот и дело от Цвета Унджиева и Иван Унджиев
Христина Балабанова. Литературознание с повече измерения от Емил Георгиев
Георги Цанков. Личность Достоевского от Борис Бурсов