Issue 5, 1975


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Гечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Чирпанлиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Бумбалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Луко Захариев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Влахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Станчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гюрова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Георги Цанев на 80 години
Желю Авджиев. Забележително литературно дело
Георги Цанев. Среща с миналото. Откъси

Ангел Анчев. Емилиян Станев и руският роман
Любен Бумбалов. Времето и неговите „метаморфози” в българския роман между двете световни войни
Иван Попиванов. Аспекти на трагикомичното

Материали, научни съобщения
Екатерина Иванова. Неизвестен сценарий на Димитър Димов
Стефан Чирпанлиев. Разговор с дъщерята на Захари Стоянов
Георги Влахов. Неизвестни писма на Григор Пърличев

По страниците на литературни списания от ГДР, Австрия, Франция

Преглед
Светла Гюрова. Българският Великден или страстите български от Тончо Жечев
Луко Захариев. Творчески светове от Здравко, Недков
Стефан Гечев. Поглед към съвременната гръцка поезия от Марин Жечев
Ваня Бояджиева. Споделено за поезията от Кирил Топалов
Красимир Станчев. Древнерусская литература и фольклор от В. П. Адрианова-Перетц