Issue 2, 1975


Литературна мисъл
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Пернишки
info@litmis.eu
Институт за литература
Венцеслав Константинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Венцеслава Бехиньова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Петканов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Ст. Димитров
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Яко Молхов
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Недков
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Кузева
info@litmis.eu
Институт за литература
Цанко Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Вера Атанасова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Критици около кръглата маса
* * * Поезията през 1974 г. и критическият отзвук от нея. Участват: Емил Петров, Атанас Натев, Атанас Свиленов, Иван Сарандев, Никола Георгиев, Стоян Каролев, Ваня Бояджиева, Борис Делчев, Христо Йорданов, Стефан Елефтеров, Здравко Чолаков и Йордан Василев

70 години от рождението на Михаил Шолохов
Христо Дудевски. Михаил Шолохов и българската литература

Венцеслава Бехиньова. Барокът и литературата на българските католици
Иван Петканов. Петрарка – певец на възраждащата се човешка природа

Научни съобщения, документи
Димитър Ст. Димитров. Две писма на Константин Константинов
Цвета Унджиева. Из историята на българската публицистика в Русия
Константин Мечев. Възмездие за жестокостта

По страниците на литературни списания от ГДР, Унгария, ГФР, САЩ, Дания

Преглед
Венцеслав Константинов. Изкуство и културна конференция от Атанас Натев
Яко Молхов. Не мога без вас от Веселин Андреев
Васил Пернишки. Иван Вазов и българската литературна критика от Георги Димов
Здравко Недков. Певец на своя живот от Кръстьо Куюмджиев
Йорданка Кузева. Книга за Дора Габе от Иван Сарандев
Цанко Младенов. Азбучната молитва в славянските литератури от Куйо Куев
Цветанка Атанасова. „Петима поети” от Милена Цанева

Хроника
Вера Атанасова. Обсъден научен труд Стоян Каролев. „Жрецът-воин”