Issue 2, 1974


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Кожухаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Йорданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пиринка Пенкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лазар Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Полемика
Никола Георгиев. „Диви разкази” от гледище на науката, морала и на сладкодумната критика
Тончо Жечев. За съвременен марксически подход към художественото произведение
Кръстьо Куюмджиев. „Диви разкази” и „точните” научи

Борис Делчев. Асен Разцветников
Радосвет Коларов. Звук и смисъл в художествената проза
Елена Димитрова. Интимната лирика на Смирненски
Лазар Георгиев. За някои аспекти от методологията на Боян Пенев

Научни съобщения
Стефан Кожухаров. Неизвестен летописен разказ от времето на Иван Асен II
Катя Йорданова. Интересът на Франция през Възраждането и отражението му в ранната българска и сръбска преводна литература

По страниците на литературни списания от Полша, Югославия, САЩ, Франция и ГФР

Преглед
Любомир Стаматов. Септемврийска литература. 1923-1927 от Желю Авджиев
Георги Гетов. Изкуство и социален живот от Кръстьо Горанов
Ваня Бояджиева. Светът на твореца от Ефрем Каранфилов
Сабина Беляева. Фантастика и белетристика от Елка Константинова
Пиринка Пенкова. Старобългарският класик Козма Презвитер на датски