Issue 6, 1973


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дженю Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Тонков
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Пеньо Русев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Радославова-Попова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

100 години от рождението на Георги Бакалов
Георги Цанев. С ритъма на времето

75 години от рождението и 50 години от смъртта на Христо Смирненски
Константин Еленков. Живопис и звукопис в поезията на Смирненски
Пантелей Зарев. Една класова муза

Ванда Смоховска-Петрова. Сравнителното литературознание на нов етап
Любен Георгиев. Литературата – живот и съдба
Дженю Василев. Забравеното и незабравимото у Борис Шивачев

Спомени, материали
Лилия Радославова-Попова. Три писма до Иван Радославов от Н. Обретенов, Ив. Андонов и А. Емануилов

По страниците на литературни списания от Франция, Полша, Югославия, ГФР, Италия, Австралия, Канада

Преглед
Тончо Жечев. Михаил Чайковски – Садък паша и Българското възраждане от Ванда Смоховска-Петрова
Петър Тонков. Изкуството като процес от Кръстьо Горанов
Йордан Василев. Сердца взрывная сила от Леонард Лавлинский

Хроника
Пеньо Русев. Седмият конгрес на Международната асоциация за сравнително литературознание
Добри Вичев. Международна среща в Централния институт за история на литературата при Академия на науките на ГДР