Issue 4, 1973


Литературна мисъл
Стефан Кожухаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо В. Савов
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Райков
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

50 години от Септемврийското въстание
Желю Авджиев. „Дълбока кървава бразда” в българската литература
Милена Цанева. Никола Фурнаджвиев и Септември 1923
Атанас Илиев. Първите и последните стъпки на Гео Милев
Христо В. Савов Духовният облик на Сергей Румянцев

Дора Габе на 85 години
Иван Сарандев. Биографично-творческа анкета с Дора Габе

Борис Делчев. Срещи и разговори с Константин Константинов
Сабина Беляева. Идейно-естетически аспекти в младата белетристика на селска тематика
Петър Динеков. Людмил Стоянов
Стефан Кожухаров. Д-р В. Сл. Киселков

Полемика
Здравко Петров. Пак за критиката

Преглед
Атанас Натев. Смешното от Исак Паси
Христо Йорданов. Да уловим видението от Крум Григоров
Божидар Райков. Паисий Хилендарски от Христо Христов

Л. Г. Международен форум на литературоведската мисъл