Issue 1, 1973


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Петко Тотев
info@litmis.eu
Институт за литература
Рая Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Мичев
info@litmis.eu
Институт за литература
Коста Църнушанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Наумов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Георги Цанев. Търсене на нови пътища – пролеткултовската поезия на Христо Смирненски

125 години от рождението но Христо Ботев
Илия Тодоров. Отново за автентичния текст на последното Ботево стихотворение
Цвета Унджиева. Жанровите особености на „Това ни чака”

Петко Тотев. Да се завърнеш...
Рая Тодорова. Вътрешният монолог - основен композиционен елемент в повестта „Пътища за никъде” от Богомил Райнов
Георги Мичев. Естетическият вкус и естетическото наслаждение

VII международен конгрес по естетика
Валентин Ангелов. Няколко актуални проблеми от конгресните зали: „Смърт на изкуството”; „Криза на естетиката?”

Материали, спомени
Коста Църнушанов. За прототиповете на Талевите герои
Иван Сарандев. Алфред Йенсен до Боян Пенев

Списания от Полша, Югославия, Англия, Франция

Преглед
Кръстьо Куюмджиев. Димитър Димов от Пантелей Зарев
Александър Наумов (Краков). Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак от П. Русев, Ив. Гълъбов, Г. Данчев и А. Давидов
Йордан Василев. Критически делници от Кръстьо Куюмджиев
Магдалена Шишкова. Разум и революция от Чавдар Добрев