Issue 1, 1972


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенчо Славейков
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Филипов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Тонков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Радевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Киров
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

150 години от рождението на Некрасов
Лазар Цветков. Спорът за Некрасов

Пенчо Славейков. Хайнрих Хайне. [Непубликувана статия с бележки на Стоянка Михайлова]
Христо Радевски. За мемоарите
Дмитрий Ф. Марков. Теоретически и методологически въпроси на сравнителното изучаване на славянските литератури
Атанас Натев. Конфликт и действие
Георги Цанев. Критиката като проза с идеологически характер

Съвременни гласове
Ваня Бояджиева. Слав Хр. Караславов
Кирил Топалов. Андрей Германов

По страниците на литературни списания от СССР, ГФР, Полша, Испания, Италия

Преглед
Две мнения за една книга
Тодор Киров. A History of English Literatur от Marko Minkoff
Владимир Филипов. A History of English Literatur от Marko Minkoff
Катя Бъклова. Български писатели за себе си и за своето творчество
Йордан Василев. Геният и неговият наставник от Цветан Стоянов
Петър Тонков. Жить страстями и идеями времени