Issue 6, 1971


Литературна мисъл
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Жана Николова-Гълъбова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Пернишки
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. На ръба на две епохи
Розалия Ликова. Принципи на гледната точка на разказвача
Емил Георгиев. Барок в българската литература
Жана Николова-Гълъбова. „Чичовци” на Иван Вазов. Същина на хумористичния похват
Тончо Жечев. Революционерът сред черковниците. Тодор Икономов преди Освобождението
Христо Дудевски. Николай Тихонов в българската литература

Материали, документи
Екатерина Иванова. Писма на Димитър Димов

По страниците на литературни списания от ГДР, Полша, Австрия, ГФР, Франция

Преглед
Стефан Коларов. Критика и естетика от Пенчо Данчев
Васил Пернишки. Поезия, проза, критика от Симеон Хаджикосев