Issue 5, 1971


Литературна мисъл
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Тонков
info@litmis.eu
Институт за литература
Пеньо Русев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Петко Тотев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Пауновски
info@litmis.eu
Институт за литература
Радка Влайкова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

150 години от рождението на Ф. М. Достоевски
Петър Тонков. Велик художник и мислител. Съвременни проблеми на мирогледа, личността и творчеството му
Иван Пауновски. Положително прекрасният човек на Достоевски. По повод новото издание на романа „Идиот”. Бележки на преводача

Борис Делчев. Срещи и разговори с Димитър Димов. Ч. II.
Исак Паси. Някои аспекти на смешното
Енчо Мутафов. Духовно завещание и настояще. За социално-политическия и философски смисъл на една композиционна форма
Страхил Попов. Вътрешния монолог в романите на Антон Страшимиров
Петко Тотев. Поет, гражданин, патриот. Два етюда за Петко Славейков

Пантелей Зарев на 60 години
Георги Димов. Търсенията и завоеванията на литературоведа марксист

Спомени, материали
Михаил Топалов. За Иван Хаджийски, за българските писатели, за родината. Фрагменти от разговори с проф. Димитър Михалчев
Радка Влайкова. Среща на Влайков с живия герой на негова повест
Атанас Натев. Надгробно слово за Цветан Стоянов

По страниците на литературни списания от Полша, ГДР, ГФР

Преглед
Пеньо Русев. Талант писателя и процессы творчества от Б. Мейлах
Елка Константинова. За да останеш от Симеон Правчанов