Issue 1, 1971


Литературна мисъл
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Бумбалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Климентина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Мичев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенчо Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Леонид Ерихонов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пред Х конгрес на БКП
Пенчо Данчев. За литературната критика
* * * Проблеми на съвременната тема и прозата - изказвания на Камен Калчев, Николай Хайтов, Йордан Радичков; съотношението съвременност - история в литературата- изказване на Емилиян Станев

Пантелей Зарев. Литературният процес в началото на 20-те години. Крахът на индивидуализма и неговото художествено съзнание
Радосвет Коларов. Баладичното в стихотворението на Никола Фурнаджиев „Конници”
Бистра Ганчева. Наблюдения върху разказите и пътеписите на Димитър Димов
Енчо Мутафов. Петър Караангов
Любен Бумбалов. Георги Райчев – писател психолог
Атанас Илиев. Сгъстяване на времето в литературата и изкуството

Материали и документи
Златина Хлебарова-Ненова. Бележки и поправки на Яворов върху „Подир сенките на облаците”
Климентина Иванова-Константинова. За началото на славянската писменост. Цикъл сведения в църковната руска книжнина
Леонид Ерихонов. Кой е „Хъ-ръ”? За мнимото сътрудничество на Любен Каравелов във в. „Голос” през 1876 – 1877 г.

По страниците на литературни списания от СССР, Полша, Франция, ГДР, Англия

Преглед
Христо Йорданов, Как търсих бъдещето си от Камен Калчев
Христо Дудевски, Методологические вопросы литературоведческих исследований от А. С. Бушмин
Георги Мичев. Естетика на модерното изкуство от Димитър Аврамов
Катя Бъклова. Българската критика за Алеко Константинов

Хроника
Л. П. [Любомира Парпулова]. Симпозиум по въпросите на българския фолклор
* * * Обсъден научeн труд (Михаил Чайковски-Садък паша и Българското възраждане от Ванда Смоховска-Петрова)