Issue 3, 1970


Литературна мисъл
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Н. И. Боршчуков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Илия Конев. Христо Ботев и румънската литературно-обществена мисъл от 70-те години на миналия век
Борис Делчев. Срещи и разговори със Светослав Минков. Ч. I
Любен Георгиев. Страшният съд на съвестта
Здравко Петров. Ранният Иван Пейчев
Н. И. Боршчуков (Москва). Проблеми на типологическото изучаване на историята на съветската и българската литература от 20- те и 30- те години в съветското и българското литературознание

Материали, документи и спомени
Иван Сарандев. Неизвестни спомени на Боян Пенев за Яворов
Георги Вълчев. Лужишко-български литературни контакти
Николай Дончев. Спомени за Симеон Радев
Дочо Леков. Първообразът на „Моето пътуване по Стара-планина”
Боньо Ст. Ангелов. Три страници из историята на българската литература

Преглед
Ваня Бояджиева. Преобразена литература
Георги Гетов. С тематична обхватност и научна задълбоченост. Въпроси на съвременната българската литература. Сборник
Елка Константинова. Поглед на литературоведа върху литературата на свободата. Васил Колевски. Литературата на свободата
Лиляна Грашева. Старобългарските произведения за княз Лазар и Косовската битка и някои въпроси на средновековната поетика. Ђорђе Трифуновић. Српски среднњовековни списи о кнезу Лазеру и Косовском боjу. Крушевац, 1968.
Ванда Смоховска-Петрова. Логиката срещу лириката. Arthur Sandauer. Liryka i logika. Warszawa, 1969

Хроника
Увод в южнославянския реализъм от Боян Ничев; Старобългарска литература. Материали и изследвания, книга първа