Issue 2, 1970


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Каназирска
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Невена Матеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ламар
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Влъчко Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Семьон Машински
info@litmis.eu
Институт за литература
Дмитрий Лихачов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емилия Прохаскова
info@litmis.eu
Институт за литература
Теодосий Анастасов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

100 години от рождението на В. И. Ленин
Людмил Стоянов. Социалната философия на Ленин – в световен мащаб
Христо Дудевски. В. И. Ленин и българската литература
Маргарита Каназирска. „За оногова, за когото вечно ще се говори”. [Георги Бакалов и Ленин].
Семьон Машински. Съветското литературознание и темата „Ленин и Толстой”
Ламар. Спомен за Октомври и Ленин

Разговор за старобългарската литература
Петър Динеков. Старобългарската литература - наша гордост и наша тревога
Дмитрий С. Лихачов (Ленинград). Размисли за националното своеобразие и европейското значение на старобългарската литература

Емилия Прохаскова. Проблеми на една литературна година. (Наблюдения върху прозата)
Любомир Стаматов. Списание „Мисъл” и белетристиката през 90-те години

Материали и документи
Теодосий Анастасов. Петко Р. Славейков в Пловдив
Невена Матеева. Писма на Константин Величков до д-р К. Кръстев

Българската литература в чужбина
Николай Дончев. Нашата литература в „Dictionnaire des littératures”

Преглед
Атанас Свиленов. Рецензия с дълъг увод и отклонения. Петър Динеков. Между свои и чужди
Магдалена Шишкова. Профили и етюди от Милена Цанева
Светозар Цонев. Творчески образ и поетическа личност. Ганка Найденова-Стоилова. Романтическият образ на творческата личност
Влъчко Кунчев. Нова книга за руско-българските литературни връзки. Виталий Злиднев. Извори на дружбата

Хроника
[Стойко Божков]. За резултатите от работата на Института за литература при БАН през 1968 и 1969 г. Доклад, изнесен от...
Защитени дисертации