Issue 5, 1969


Литературна мисъл
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Живков
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Дуйчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Донка Петканова-Тотева
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Нешо Давидов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мартин Наг
info@litmis.eu
Институт за литература
Куйо Куев
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Ст. Стойчев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Тодор Живков. Четвърт век по пътя на социализма

Разговор за старобългарската литература
Иван Дуйчев. По някои проблеми на старобългарската и старославянската литература
Донка Петканова-Тотева. По повод на някои мнения за старобългарската литература

Мартин Наг (Норвегия). Блок, Маяковски, Милев
Видка Николова. „Иконите спят” от Гео Милев
Нешо Давидов. Сатирата – поезия на баснята
Тодор Ст. Стойчев. Художествено познание и емоционално отражение

Две шестдесетгодишнини
Елка Константинова. Неотменно по пътя на реализма [Ст. Ц. Даскалов]
Георги Димов. Писател на българското село [Крум Григоров]

100 години от смъртта на Сент-Бьов
Николай Дончев. Сент-Бьов в историята на френската литературна критика

Преглед
Куйо Куев. Студия за Владислав Граматик. (Георги Данчев. Владислав Граматик – книжовник и писател)
Илия Конев. Научен труд за романтизма в българската литература (Кръстьо Генов. Романтизмът в българската литература)
Кръстьо Куюмджиев. В началото на века (Георги Константинов. Едно необикновено приятелство)