Issue 4, 1969


Issue 4, 1969
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Караангов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Радевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Германов
info@litmis.eu
Институт за литература
Младен Исаев
info@litmis.eu
Институт за литература
Блага Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Семьон Машински
info@litmis.eu
Институт за литература
Мартин Наг
info@litmis.eu
Институт за литература
Виталий Озеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентин Дешлиу
info@litmis.eu
Институт за литература
Елисавета Багряна
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Божилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Стефанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Джагаров
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Българското литературознание пред четвъртвековния социалистически юбилей

Приятели на България за родната ни култура и литература
Мартин Наг (Норвегия). Моето мнение за днешната българска поезия и за нещо друго
Виталий Озеров (СССР). Стремителен растеж
Валентин Дешлиу (СРР). Няколко думи за българската литература и култура в Румъния
Семьон Машински (СССР). България може да бъде спокойна за бъдещето на своята литература

Лирика, родена от живота
Елисавета Багряна. Животът е извор на голямата поезия
Людмил Стоянов. За гражданската поезия на нашата съвременност
Христо Радевски. Към поезията внимателно
Младен Исаев. За действен хуманизъм в гражданската поезия
Божидар Божилов. Поезията-оръжие
Блага Димитрова. Дори да имах оправдание
Лиляна Стефанова. Дълг и лирика
Петър Караангов. Гражданската лирика - жизнена и творческа съдба
Атанас Стоянов. Интимност в гражданската тема
Георги Джагаров. Мисли за гражданската поезия

Стоян Илиев. Новаторството на социалистическия реализъм
Любомир Тенев. Най-нови съвременни пиеси
Елка Константинова. История и съвременност. Наблюдения върху някои представители на историческата белетристика
Николай Дончев. Съвременната българска литература в чужбина

Литературни портрети и профили
Пантелей Зарев. Георги Караславов и романът му „Обикновени хора”
Тончо Жечев. Христо Радевски и неговата стихосбирка „Към партията”
Катя Янева. Антифашистката тематика в творчеството на Павел Вежинов

Преглед
Васил Стефанов. „Драматично и драматургично” от Атанас Натев
Георги Германов. Нова книга за българо-съветските литературни проблеми (Иван Цветков. Образи и проблеми)