Issue 2, 1969


Литературна мисъл
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Куйо Куев
info@litmis.eu
Институт за литература
Анте Кандич
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Бучков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Литературната критика пред нови задачи

Четвърт век литература на социалистическия реализъм
Стоян Илиев. Лаборатория за съвременно мислене

Разговор за старобългарската литература
Куйо Куев. По някои въпроси на старобългарската литература
Кръстьо Куюмджиев. Бележки върху антологията „Старобългарски страници”

100 години от рождението на Г. П. Стаматов
Стойко Божков. Г. П. Стаматов

Ефрем Каранфилов. Емилиян Станев – художник на природата
Здравко Петров. Мисловната житейска драма на критика
Симеон Хаджикосев. Към проблематиката на българския символизъм с оглед на съпоставимостта му с руски символистични насоки

Из литературния живот в чужбина
Николай Дончев. Срещи и разговори в Париж

Научни съобщения и документи
Анте Кандич. Хорват-Киш за България. Пътни бележки от 1911 г.

Преглед
Магдалена Шишкова. В света на прозата – с проницателност и естетически усет. (Стоян Каролев. В света на прозата)
Любомир Бучков. Нов научен труд за Григор Пърличев от акад. М. Арнаудов
Цвета Унджиева. Нови изследвания и документи за живота и делото на Христо Ботев
Лазар Цветков. Любовта у Лермонтов
Христо Дудевски. Българската монография за Лев Толстой. (Георги Константинов. Л. Н. Толстой и неговото влияние в България)