Issue 6, 1967


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Дженю Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Драган Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Олга Дейкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Братоев
info@litmis.eu
Институт за литература
Еберхард Хилшер
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Ваня Бояджиева. Вечната и свята Багряна
Магдалена Шишкова. Идеи и образи в ранните разкази на Димитър Талев
Кръстьо Генов. Социалистическото историческо самосъзнание – новаторски естетически принцип на социалистическия реализъм
Олга Дейкова. Към въпроса за творческия развой на Димчо Дебелянов
Христо Дудевски. Формирането на новия герой в прозата на Алексей Толстой

100 години от смъртта на Г. С. Раковски
Георги Димов. Георги С. Раковски и развитието на българската литература

Из литературния живот в чужбина
Еберхард Хилшер. Цикълът романи на Арнолд Цвайг за Първата световна война

Писмо от Стокхолм
Дженю Василев. Съвременна шведска белетристика. Имена, книги, проблеми. Имена, книги, проблеми

Преглед
Христо Йорданов. В съзвучие с творческата природа на Иван Вазов
Петър Братоев. Незавършени портрети
Драган Ничев. Общо и сравнително славянско литературознание