Issue 3, 1967


Литературна мисъл
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги М. Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Свинтила
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Минко Николов. Съвременно митотворчество и развенчаване на митове
Любен Георгиев. Фейлетоните на Георги Кирков
Соня Баева. Неофит Хилендарец Бозвели и Петко Славейков
Желю Авджиев. Марксически литературен критик и публицист
Росица Димчева. Сентенцията и пословицата във възрожденската ни литература
Константин Мечев. Целенасочен разказ

Пред 50-годишнината на Великия Октомври
Христо Йорданов. Великата октомврийска социалистическа революция и развитието на българската литература

Дискусии
Александър Ничев. По някои основни въпроси на трагическото

Творческа анкета
Ваня Бояджиева. При Елисавета Багряна

Преглед
Съвременна художествена литература
Георги М. Григоров. „Обикновените хора” през тревожната 1923 година
Литературознание
Владимир Свинтила. Актуалният Хегел
Лиляна Грашева. Книга за историческото дълголетие на Климент Охридски
Георги Вълчев. Словашката литературна критика