Issue 1, 1967


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефана Таринска
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Теодосий Анастасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Марина Караджова-Попова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Никола Николов. Баладата в творчеството на Пенчо Славейков
Атанас Натев. Драма и киносценарий
Симеон Хаджикосев. Българският символизъм и влиянието на френските символисти върху него
Дочо Леков. Българската преводна белетристика и „побългаряването” през Възраждането
Чавдар Добрев. Някои проблеми на реализма в изкуството на Вахтангов
Любен Георгиев. Млади поети. Първан Стефанов. Христо Фотев
ЛМ. Емилиян Станев на 60 години

Материали и документи
Теодосий Анастасов. Берковски събития и лица в творчеството на Вазов
ЛМ. Минко Николов

Преглед
Съвременна художествена литература
Христо Йорданов. Сибирският поход на Радичков и златният идол на Севера
Марина Караджова-Попова. Първият роман на Блага Димитрова
Литературознание
Христо Дудевски. Изучаване на българската литература в Съветския съюз
Стефана Таринска. Нови данни за творческата биография на Любен Каравелов

Хроника
*** Из отчетния доклад на Института за литература за работата му през 1966 г.
*** Нов научен труд за Кирил Христов
Защитени кандидатски дисертации
*** „Проблеми на реализма в българската белетристика през Възраждането” от Дочо Леков. [Кандидатска дисертация]
*** „Прозата на Христо Ботев” от Стефана Таринска. [Кандидатска дисертация]