Issue 6, 1966


Литературна мисъл
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги М. Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ян Кошка
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Горанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Пауновски
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Дмитрий Ф. Марков (Москва). Хуманизмът на художника и революцията. За творчеството на Емлиян Станев след 9.IX.1944 г.
Ефрем Каранфилов. Другият образ на сатирика
Иван Пауновски. Тримата титулярни съветници („Двойник” на Достоевски)
Елена Димитрова. Стихът на Лилиев
Искра Панова. Художникът на видимия свят. Бележки върху стила на Вазов, Елин Пелин и Йовков
Георги М. Григоров. Поезията на Ник. Вас. Ракитин

Спомени
Борис Делчев. Срещи и разговори с Александър Балабанов

Българската литература в чужбина
Ян Кошка. Българската литература в Словакия през следвоенното двадесетилетие (1945 - 1965)

Из литературния живот в чужбина
Лазар Цветков. Прощаване с Ермилов

Преглед
Кръстьо Горанов. Позицията и талантът на критика
Чавдар Добрев. Предимствата на съвременния конкретно-исторически анализ
Цвета Унджиева. Нова книга за Христо Ботев