Issue 6, 1965


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Манов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Ц. Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Джагаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Радичков
info@litmis.eu
Институт за литература
Камен Зидаров
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Съвременни български писатели за литературната критика
Георги Джагаров. Критикът - моят добър приятел
Емил Манов. За по-голям авторитет на литературната критика
Йордан Радичков. За критиката или за критика?
Камен Зидаров. Диалог за критиката
Стоян Ц. Даскалов. Критичен монолог

Чавдар Добрев. За самобитност на съвременната българска драматургия
Кръстьо Куюмджиев. Комунистите в творчеството на Димитър Димов
Боян Ничев. Петко Тодоров и другите
Кръстьо Генов. Кълнове на романтизъм в Паисиевата „История славеноболгарская”
Боньо Ст. Ангелов. Въпроси на художествеността, поетиката и литературната теория в старобългарската литература

Спомени
Николай Дончев. Спомени за Емануил Попдимитров

Писма от Полша
Ваня Бояджиева. Театрални вечери
Ванда Смоховска-Петрова. Преводаческото изкуство свързва народите

Научни съобщения
Васил Колевски. Съветската литература във „Фронт на трудово-борческите писатели”

Преглед
Желю Авджиев. Традиция и новаторство
Лилия Кирова. Очерци на българската белетристика между двете войни
Йордан Василев. Публицистика и литературна критика