Issue 5, 1965


Литературна мисъл
Димитър Аврамов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефана Таринска
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светослав Минков
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Мартинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганчо Савов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Талев
info@litmis.eu
Институт за литература
Андрей Гуляшки
info@litmis.eu
Институт за литература
Ана Каменова
info@litmis.eu
Институт за литература
Серафим Северняк
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Вандов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание


Съвременни български писатели за литературната критика
Димитър Талев. Смел съдник, тълкувател, откривател...
Светослав Минков. За смелостта на критика
Андрей Гуляшки. По-малко стар вкус!
Ана Каменова. Един от въпросите
Серафим Северняк. За или - против...

Георги Димов. Българската литературна критика през 80-те години на XIX в.
Стефана Таринска. Ботевият фейлетон във в. „Будилник”
Димитър Аврамов. Натуралистичната естетика във Франция

Георги Цанев на 70 години
* * * Младостта и зрелостта на критика

Спомени
Елена Димитрова. Моите спомени за Николай Лилиев
Георги Жечев. „Прокрустово легло” (Спомени за фашистката цензура)

Българската литература в чужбина
Ганчо Савов. Интересът на словенците към българите

Научни съобщения и документи.
Иван Мартинов. Вестник „РЛФ”

Преглед
Иван Вандов. Съветската литература в България
Атанас Свиленов. Портретите на един критик
Никола Табаков. Братя Миладинови

Хроника
* * * Обсъдени научни трудове (Михаил Арнаудов. „Из историята на Българската академия на науките”; Българското книжовно дружество в Браила
Eмил Георгиев. „Литература на изострени борби в Средновековна България”)