Issue 2, 1965


Литературна мисъл
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Константинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Арнаудов
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димо Минев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йон Лунгу
info@litmis.eu
Институт за литература
Ана Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Любен Георгиев. Съвременност и поезия
Ефрем Каранфилов. Георги Джагаров
Минко Николов. Смехът на Смирненски
Боньо Ст. Ангелов. За българо-византийски литературни връзки

Творческа анкета
Михаил Арнаудов. Как създава Кирил Христов?

Спомени
Борис Делчев. Срещи и разговори с Пол Елюар

Из литературния живат в чужбина
Йон Лунгу. Съвременната румънска литература и румънското село
Ана Георгиева. Бягство в действителността (Новият испански роман)

Научни съобщения и документи
Димо Минев. Писма от проф. Асен Златаров

Преглед
Георги Константинов. Нов труд за руско-българските литературни връзки
Ванда Смоховска-Петрова, Боян Ничев. За българо-сръбските литературни отношения през XIX в. и по някои въпроси на сравнителното литературознание