Issue 2, 1964


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Живков
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Германов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганчо Савов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димо Минев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Никита Сергеевич Хрушчов на 70 години
* * * Знаменосец на ленинските идеи

Тодор Живков. Литературата и изкуството – кръвно свързани с живота и борбите на народа. Приветствено слово на приема по случай 50-годишнината от основаването на Съюза на българските писатели, произнесено на 19 ноември 1963 г.

Милена Цанева. Вазовите „Чичовци”
Ефрем Каранфилов. Солунските атентатори и романът „Роби” на Антон Страшимиров
Георги Димов. Алеко Константинов и българската литературна критика
Емил Георгиев. Поезията на Райко Жинзифов

400 години от рождението на Уилям Шекспир
Любомир Тенев. Хамлет

По проблемите на Петия международен конгрес на славистите
Дочо Леков. Литературни влияния и национална самобитност
Георги Германов. Някои въпроси на руската литература

Научни съобщения, документи и спомени
Боню Ст. Ангелов. Българско стихотворение от 1733 г.
Димо Минев. Из живота на П. Р. Славейков в Цариград и Одрин
Борис Делчев. Срещи с Николай Лилиев

Преглед
Иванка Бояджиева. Душите се спасяват
Ганчо Савов. Около проблемите на един литературно-исторически труд
Константин Мечев. Текстологията – основа на литературната история