Issue 1, 1964


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлия Кръстева
info@litmis.eu
Институт за литература
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ели Велинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Н. Д. Пенков
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Стоян Каролев. Талант и творчество
Тончо Жечев. Емилиян Станев. Наблюдения върху формирането на поетиката му
Исак Паси. Разумът на безумието или Дон Кихот
Никола Георгиев. Точните методи на естетиката в историческа и съвременна оценка

Георги Караславов на 60 години
Пантелей Зарев. Крупен художник-реалист

По проблемите на Петия международен конгрес на славистите
Боян Ничев. По някои въпроси на реализма
Лиляна Грашева. Принос в изучаването на средновековните славянски литератури

Из литературния живот в чужбина
Юлия Кръстева. Антироманът
Николай Дончев. Френските литературни награди за 1963 г.

Научни съобщения и документи
Н. Д. Пенков. Непубликувани писма на Антон Страшимиров

Преглед
Светозар Цонев. Образът на поета
Лиляна Минкова. „Тарас Шевченко и българската литература”
Георги Вълчев, Лазар Цветков. Чапек през погледа на съвременника-марксист

Хроника
Ели Велинова. България и Петият международен конгрес на славистите [По страниците на норвежкия печат]
Георги Вълчев. „Славистична олимпиада”