Issue 6, 1963


Литературна мисъл
Димитър Аврамов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Свинтила
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Павел Матев
info@litmis.eu
Институт за литература
Гаро Ованес
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

65 години от рождението на Христо Смирненски
Павел Матев. Знаменосец на нашата социалистическа литература
Стойко Божков. Утвърждаващата сила на поетическите образи в лириката на Смирненски
Христо Дудевски. Христо Смирненски и Пролеткулта

Дмитрий Ф. Марков (Москва). Въпроси на новаторството в съвременната българска поезия
Димитър Аврамов. Произход и същност на теорията „изкуство за изкуството”
Ефрем Каранфилов. Куприн и Толстой в разказа „Анатема”

90 години от рождението на Георги Бакалов
Иван Цветков. Георги Бакалов и Максим Горки

Из литературния живот в чужбина
Владимир Свинтила. „Автоматът” – новата книга разкази на Алберто Моравия
Гаро Ованес. Творчеството на Уилям Сароян

Преглед
Чавдар Добрев. Един портрет на Брехт
Ангел Тодоров. Книга за нашата литературна дружба
Лилия Кирова. Труд за Николай Лилиев