Issue 3, 1963


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георгий Гачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Живков
info@litmis.eu
Институт за литература
Богомил Нонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганчо Савов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димо Минев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Бръзицов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Тодор Живков. Комунистическата идейност – висш принцип на нашата литература и изкуство. Реч на срещата на Политбюро на ЦК на БКП с дейци на културния фронт, произнесена на 15 април 1963 г.

1100-годишнината на славянската писменост
Петър Динеков. Делото на Кирил и Методий и развитието на старата българска литература

Богомил Нонев. Наука, поезия, съвременност. Няколко впечатления и размисли по страниците на научни мемоарни и поетични книги
Пантелей Зарев. Алеко Константинов

Из чуждестранните литератури
Николай Дончев. Анри Барбюс, писател-хуманист и войник на мира
Ганчо Савов. Признаци на обновление в днешната югославска литература

Към V международен славистичен конгрес - София, 1963 г.
Георги Д. Гачев (СССР). Формиране на литературно-художествения образ и разделянето на литературата на родове и видове в България през 40-те години на XIX в.

Материали, документи и спомени
Светозар Цонев. Поглед в творческата лаборатория на Дебелянов
Димо Минев. Писма от български писатели
Христо Бръзицов. Един час при Георги Райчев

Преглед
Лиляна Минкова. Нови проучвания за Любен Каравелов
Дочо Леков. Нов труд върху делото на Софроний