Issue 2, 1963


Литературна мисъл
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Елевтеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Дивизиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганчо Савов
info@litmis.eu
Институт за литература
Бочо Марковски
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Аргирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Петко К. Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Милев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Художествен метод и съвременни творчески търсения
Георги Димов. Васил Друмев. Литературно-теоретически и критически позиции
Стефан Елевтеров. Литературна история и съвременност
Чавдар Добрев. За някои страни на стила

Людмил Стоянов на 75 години
* * * Едно голямо творческо и гражданско дело

Из литературния живот в чужбина
Бочо Марковски. Проблеми на полската литература в светлината на XIII конгрес на Съюза на полските писатели
Мария Аргирова. За декадентския и за истинския авангардизъм. [По страниците на сп. „Меркур”].
Никола Георгиев. „Разностилие” в една научна конференция за стила

Към V международен славистичен конгрес – София, 1963 г.
Ванда Смоховска-Петрова. Мицкевич на българска земя
Петко К. Атанасов. „Междуславянски литературни взаимоотношения”

Материали, документи и спомени
Ангел Тодоров. Спомени за писатели

Преглед
Александър Милев. Първият том от „История на българската литература”
Боян Ничев. Нашата литература в първия том на „Краткая литературная энциклопедия”
Лилия Кирова. Принос към историята на българската поезия

Отзиви, реплики, коментарии...
Ганчо Савов. Преводаческо занаятчийство
Иван Дивизиев. За по-пълна проверка на историческите факти
* * * Още веднъж за реферативния бюлетин

Хроника
* * * Обсъдени научни трудове
„Христо Ботев в сръбската и хърватската литература” от Илия Конев;  "Развитието на фейлетона през епохата на Възраждането". от Стефана Таринска; "Максим Горки и формирането на социалистическия реализъм в българската литература" от Иван Цветков; "Старобългарски паметници в славяно-румънската литература" от Й. Юфу