Issue 1, 1963


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Драгомир Александров
info@litmis.eu
Институт за литература
Цветан Боров
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Розалия Ликова. Бележки за разказа на младите
Минко Николов. Пътят на Брехт към зрелостта
Ефрем Каранфилов. За отношението между суетата и храбростта във втория севастополски разказ на Л. Н. Толстой

100 години от рождението на Алеко Константинов
Елена Димитрова. Някои сатирични и хумористични похвати във фейлетоните на Алеко Константинов

Из литературния живот в чужбина
Иван Цветков. Дискусия за хуманизма в съвременната литература
* * * Джон Стайнбек – Лауреат на Нобеловата награда за 1962 г.
Драгомир Александров. Книга за Хемингуей от неговия брат

Към V международен славистичен конгрес – София, 1963 г.
Лиляна Минкова. „С какво може да се помогне на българите”
Васил Колевски. Съветската литература в „РЛФ”

Научни съобщения
Цветан Боров. Път към непознатото

Преглед
Христо Йорданов. Критикът – творческа съвест
Елка Константинова. Несъстоятелен труд за българската комедия
Георги Димов. Книжовното наследство на Нешо Бончев

Отзиви, реплики, коментарии...
Иван Цветков, Минко Николов. Библиотека „Избрани романи” пред V-та си годишнина
Николай Дончев. Невежество и тенденциозност. [Българската литература в една панорама на световната литература]

Хроника
* * * Обсъждане на Известията на Института за литература
* * * Годишното отчетно събрание на Института за литература
* * * Обсъдени научни трудове в Института за литература