Issue 6, 1961


Литературна мисъл
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Л. В. Воробьов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Горанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенчо Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Христо Дудевски. За някои образи на комуниста в съвременния ни роман
Васил Колевски. Из историята на работническия литературен фронт в България
Кръстьо Горанов. Някои аспекти на художествения образ
Розалия Ликова. Емануил Попдимитров

100 години от смъртта на братя Миладинови
Кръстьо Генов. Фолклорното дело на братя Миладинови в развитието на българската литература

Научни съобщения
Л. В. Воробьов. Особености на Каравеловите естетически възгледи

Преглед
Любен Георгиев. Безсмъртна песен
Пенчо Данчев. Поет, за когото се спори