Issue 5, 1961


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Славов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * За тържеството на комунизма, на човешкото щастие и красота

Пантелей Зарев. Ботевият поетичен стил
Валентин Ангелов. За същността на жанра
Любен Георгиев. Смирненски като фейлетонист

Тодор Павлов. Схоластика и емпиризъм. Теория на отражението и теория на йероглифите

100 години от смъртта на братя Миладинови
Дочо Леков. Сборникът на Миладинови и неговата оценка в българския възрожденски периодичен печат.
Илия Конев. Константин Миладинов и хърватският епископ Щросмайер

По въпросите на реализма в българската литература
Цвета Унджиева. Особености на реализма във възрожденската ни белетристика

Преглед
Христо Йорданов. Срещи и разговори с Никола Вапцаров от Георги Караславов
Атанас Славов. Още за ритмичната структура на българския стих (По повод книгата на М. Янакиев „българско стихознание)
Боньо Ст. Ангелов. Из историята на литературните връзки между руси и южни славяни