Issue 4, 1961


Литературна мисъл
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенчо Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Едвард Можейко
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Емил Петров. Поезията в настъпление
Ванда Смоховска-Петрова. Нови явления в съвременната полска проза
Едвард Можейко. „Приключенията на Гороломов” като сатиричен роман

150 години от рождението на В. Г. Белински
Георги Димов. В. Г. Белински и някои въпроси на българската литературна критика през Възраждането

По въпросите на реализма в българската литература
Соня Баева. За характера и развитието на реализма в българската литература през Възраждането

Научни съобщения
Иван Богданов. Български аноним

Преглед
Борис Делчев. Литературен труженик [Божан Ангелов]
Пенчо Данчев. Поезия на пресътворения свят

Хроника
* * * Обсъждане на труда „Някои проблеми на хумора и сатирата в съветското литературознание“ от В. Вълчев