Issue 3, 1961


Литературна мисъл
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Пондев
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Гочо Гочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Хилмар Валтер
info@litmis.eu
Институт за литература
Марин Йотов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Тодор Д. Павлов. 700-годишнина на боянските стенописи. Встъпително слово на научната сесия, състояла се на 8. XI. 1960 г.
Гочо Гочев. Да уважаваме трайните принципи на драматическото действие
Петър Пондев. До извора на мъдростта и живата реч на народа
Желю Авджиев. Народнически илюзии и художествена правда. Някои особености на народничеството и на народническата литература у нас
Илия Конев. Петко Р. Славейков и сръбската литература

Научни съобщения
Хилмар Валтер. Към характеристиката на Иван Богоров

Преглед
Марин Йотов. За психологията на литературното творчество (А. Г. Ковалев. Психология литературного творчества)

Хроника
* * * Eмил Георгиев. Разцветът на българската литература през IX- X век
* * * Проблеми на детската литература [Сборник]
* * * Научен труд за Бранислав Нушич
* * * Два образа на майки-революционерки