Issue 2, 1961


Литературна мисъл
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Виталий Озеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Славов
info@litmis.eu
Институт за литература
Максим Рилски
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Пенчо Славейков
Исак Паси. Прекрасното в природата
Емил Георгиев. Сравнителното литературознание

100 години от рождението на Т. Г. Шевченко
Максим Рилски. Поетическият мироглед на Шевченко

Из чуждестранните литератури
Атанас Славов. За “аутсайдъра” в американската литература

Разказва главният редактор на „Вопросы литературы”
Виталий Озеров. Списание „Вопросы литературы” през 1961 г.

Преглед
Димитър Попиванов. Любовта и омразата на критика
Иван Цветков. Литературна наука и съвременност (О бесспорном и спорном от Я. Эльсберг)