Issue 6, 1960


Списание Литературна мисъл брой 6, 1960
Димитър Аврамов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Симеон Султанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Константинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Ян. Шалев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Рилски
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

80 години от рождението на Йордан Йовков
Константин Константинов. Йордан Йовков
Стефан Василев. За някои трагични мотиви в Йовковото творчество
Димитър Ян. Шалев. Към историята на Йовковия Шибил в “Старопланински легенди”
Симеон Султанов. Писма на Йордан Йовков до Николай Лилиев

Стоян Каролев. Димчо Дебелянов. Място в литературния процес, естетически позиции, романтизъм в творчеството му
Димитър Аврамов. Творческа искреност и поетическа измислица

Международни научни срещи
Искра Панова. На конгреса по естетика в Атина

Преглед
Георги М. Марков. С поглед към естетическото богатство на литературата
Боню Ст. Ангелов. Към въпроса за началото на славянската писменост

Из чуждестранните литератури
Минко Николов. За „новата школа” на антиромана
Илия Рилски. Естетиката пред гроба на... „изкуството”!?

Хроника
Георги Димов. Плодотворна славистична среща
* * * Обсъждане на монография за Алеко Константинов
* * * Обсъждане на сборник за Любен Каравелов