Issue 5, 1960


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Л. В. Воробьов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Талев
info@litmis.eu
Институт за литература
Манон Драгостинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Караславов
info@litmis.eu
Институт за литература
Свобода Бъчварова
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Димов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

50 години от смъртта на Л. Н. Толстой
Людмил Стоянов. Живот-епопея
Георги Караславов. Първа „среща” с Лев Толстой
Димитър Талев. Лев Толстой в моята памет
Димитър Димов. Толстой и нашата съвременност

Дмитрий Ф. Марков. Реализмът и романтизмът в българската литература от края на XIX и началото на XX в.
Манон Драгостинова. Историчност и реализъм
Любен Георгиев. Поет на селската несрета (Идилиите на Петко Ю. Тодоров)

Материали и документи
Георги Марков. Димчо Дебелянов в три статии
Дочо Леков. Неизвестни страници из архивното наследство на Любен Каравелов

Преглед
Борис Делчев. “Срещи и разговори с Йордан Йовков”
Свобода Бъчварова. Радостно явление в театралната критика
Л. В. Воробьов. По повод критиката на Леонид Ерихонов
Васил Попов. Мисли по повод на един роман

* * * Академик Николай Лилиев Некролог.