Issue 4, 1960


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Симеон Султанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Слави Боянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Виталий Озеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Симеон Султанов. Художественото своеобразие на един сатирик
Виталий Озеров. Пътища за опознаване на героя
Минко Николов. Екзистенциализмът и романът
Атанас Натев. За първичната, естетичната и художествената красота

Николай Лилиев на 75 години
Кръстьо Куюмджиев. Николай Лилиев

Творческа анкета
Иванка Бояджиева. Някои моменти от творческия процес на драматурга

Преглед
Боню Ст. Авгелов. Антология на старата сръбска литература
Слави Боянов. Робинзониадата на един западноевропейски автор
Христо Йорданов. Обсъждане на том първи от „История на българската литература”