Issue 3, 1960


Литературна мисъл
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Величков
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Огнянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Манон Драгостинова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Тодор Павлов. Относно партийността на литературата
Ефрем Каранфилов. За някои страни на характерната подробност в прозата
Емил Петров. По пътя на социалистическия реализъм [Продължение]

110 години от рождението на Иван Вазов
Боян Ничев. Поетът между близки. Бележки върху Вазовото творчество сред югославските народи от миналия век
Величко Вълчев. Към изясняване на някои факти от биографията на Иван Вазов

Научни съобщения, документи и спомени
Иван Величков. Три неизвестни стихотворения на Кирил Христов

Преглед
Георги Димов. Забележителен успех на съветската белетристика
Любомир Огнянов. Естетическата концепция на Йоханес Бехер
Манон Драгостинова. Интересен труд върху естетичното

Хроника
* * * План на историята на българската литература