Issue 2, 1960


Литературна мисъл
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Горанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Виталий Злиднев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цветана Романска
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

90 години от рождението на В. И. Ленин
Кръстьо Горанов. Ленинската теория на отражението и някои въпроси на художественото обобщение

Стоян Каролев. Творческо своеобразие и художествено богатство
Емил Петров. По пътя на социалистическия реализъм

15 години от смъртта на Демян Бедни
Христо Дудевски. Демян Бедни у нас

Научни съобщения, документи и спомени
Виталий Злиднев. Из историята на руско-българските научни връзки
Боню Ст. Ангелов. Раковски за делото на Кирил и Методи

Преглед
Борис Делчев. Романтика и жизнена правда
Цветана Романска. Нов труд върху българския фолклор